canopen logo

Mahdollistaa hajautettujen automaatiojärjestelmien tehokkaan suunnittelun, käyttöönoton ja ylläpidon.

Tavallisimpia sovelluskohteita ovat:

• liikkuvat työkoneet
• sotilasajoneuvot
• junat
• laivat
• satelliitit
• öljynporauskalusto
• ammattiajoneuvot
• taksit
• hissit
• kappaletavara-ja prosessiautomaatio
• diesel– ja tuulivoimalat
• LVI
• valaistujärjestelmät
• lääkinnälliset laitteet


CANopen:n etuja

Viisi CANopenin tärkeintä etua verrattuna asiakaskohtaiseen räätälöityyn väyläjärjestelmään.

• standardoitu järjestelmien hallintaprosessi
• standardoidut integrointirajapinnat työkalujen välillä
• standardoitu saumaton tuki sovelluskehitykseen
• laaja valikoima antureita, toimilaitteita,    sovellusalustoja ja I/o tarvikkeita
• laaja valikoima suunnittelu– ja vianhakutyökaluja

 

 
     
 
 
                           
                           
                           
Vaasan yliopisto
Veli-Matti Eskonen
vmeuva.fi
Puh: +358 29 449 8276